जनकपुरमे भोरेसँ बरखा भऽ रहल अछि

जनकपुर।

आइ जनकपुरधाम सहित धनुषामे पवन-पात आ वर्षा।

अचानक मौसम बदलि गेल आ भोरसँ बरखा भेल।
लोकक जीवन पानि आ हवाक प्रभाव पड़ल अछि।

जनकपुरके ऐतिहासिक बहरविघ मैदान, रमानन्द चौक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतके अन्य स्थानसभ पानिसँ भरल अछि ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.